Motalabron. Fotograf: Petter Blomberg.

Framtida visioner

Vi är Motala, Östergötlands sjöstad. En öppen och levande kommun där synen på mångfald och människors lika värde lägger grunden till trygghet, delaktighet och jämställdhet. Vi är stolta över vår historia och våra unika miljöer, och vi arbetar aktivt för att främja livskvalitet och attraktivitet i både tätort och på landsbygd.

Lokalt utvecklingsprogram

Se filmen och läs Motala kommuns lokala utvecklingsprogram. Det beskriver hur politiken som fick majoritet i det senaste valet genomförs under mandatperioden.

Vår välkomnande attityd gentemot inflyttare, nya företag och turister, präglar också vårt värdskap vid alla de evenemang som årligen lockar tusentals besökare och skapar stort intresse i omvärlden. Vi har en stark tro på framtiden och växer på ett hållbart sätt – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Den ekonomiska tillväxten bidrar till jämlikhet och goda livsvillkor i alla åldrar, och möjliggör målmedvetna satsningar på miljö- och klimatfrämjande åtgärder. Nyskapande driver vår utveckling, och Motala är en föregångskommun i att omsätta forskningsbaserad kunskap till grön innovation inom både offentlig och privat sektor.

Visionen om Motala bygger på öppenhet och att vi hela tiden söker möjligheter till förbättringar och nyskapande. Tillsammans vill vi åstadkomma en ljus och hållbar framtid i en sjöstad som gör avtryck både inom och långt utanför regionens gränser. Motala är sjöstaden som vi alla trivs i och som gör oss stolta.

Tre politiskt prioriterade områden

  • Ett öppet och levande Motala med inriktningen aktiv politik för arbete, livslångt lärande samt delaktighet och inflytande.
  • Ett stolt och attraktivt Motala med inriktningen bo och leva, värdskap och evenemang samt en tydlig vision för framtiden.
  • Ett nyskapande och hållbart Motala med inriktningen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, hälsa och självständigt liv samt innovationer och entreprenörskap.

Läs det lokala utvecklingsprogrammet i sin helhet

Lokalt utvecklingsprogram 2015-2018 (PDF, 986 kB).

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej