Här hittar du information om de politiska nämndernas möten. Offentliga handlingar och protokoll hittar du i sammanträdesportalen.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen finns många möten, handlingar och protokoll samlade.

Översikt av sammanträden 2018

Se kommunala sammanträden 2018 i en PDF-fil.

Nämnder

På grund av sekretess finns inte alltid all information om möten, handlingar och protokoll i sammanträdesportalen. Har du frågor kan du då istället kontakta nämnden.

Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Till anslagstavlan

Kontakt

Här hittar du e-postadresser till nämnderna. Fullständiga kontaktuppgifter till nämnderna finns på nämndens webbsida.