Här hittar du information om de politiska nämndernas möten, handlingar och protokoll.

Översikt av sammanträden 2018

Se kommunala sammanträden 2018 i en PDF-fil.

Kallelser

Här hittar du aktuella kallelser med ärendelistor till nämndernas möten.

Sammanträdesportalen tillfälligt stängd

Sammanträdesportalen är för tillfället stängd. Du hittar ärendelistor till nämndernas sammanträden och protokoll på den digitala anslagstavlan. Vill du ta del av nämndernas handlingar, kontakta respektive nämnd.

Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Till anslagstavlan

Kontakt

Här hittar du e-postadresser till nämnderna. Fullständiga kontaktuppgifter till nämnderna finns på nämndens webbsida.