Fyra personer som sitter vid ett podie, i förgrunden ryggar på andra personer.

Här hittar du information om de politiska nämndernas möten, handlingar och protokoll. I Sammanträdesportalen hittar du dagordningar inför sammanträden och protokoll efter att de har justerats.

Sammanträdesportalen

Hitta kallelser, handlingar och protokoll. Sammanträdesportalen är inte anpassad efter små skärmar, som mobiltelefoner. Vi rekommenderar användning på dator eller surfplatta.

Till Sammanträdesportalen

Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Nämnder och förvaltningar

På nämndernas sidor hittar du kontaktuppgifter till respektive nämnd.

Översikt av sammanträden 2020

Se kommunala sammanträden 2020 i en PDF-fil.