Här hittar du information om de politiska nämndernas möten, handlingar och protokoll.

Översikt av sammanträden 2018

Se kommunala sammanträden 2018 i en PDF-fil.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen finns möten, handlingar och protokoll samlade. Observera att vissa nämnder inte kan publicera sina protokoll på nätet på grund av sekretessbelagda uppgifter. Kontakta respektive nämndsekreterare om du vill ta del av de protokollen.

Nämnder

Här hittar du kontaktuppgifter till Motala kommuns nämnder och en beskrivning av våra nämnder och förvaltningar.

Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Till anslagstavlan

Kontakt

Här hittar du e-postadresser till nämnderna. Fullständiga kontaktuppgifter till nämnderna finns på nämndens webbsida.