Din idé – vår framtid!

För att leverera bästa möjliga service till medborgare och kund arbetar vi innovationsfrämjande. Alla våra idéer är förutsättningen för vår gemensamma framtid. Därför skapar vi en kultur där vi hyllar det som är framgångsrikt och vågar lyfta lärandet i det som inte lyckas fullt så bra. Vi har också en struktur för hur vi efterfrågar och slussar idéer till rätt ställe.

Vi är runt 4000 medarbetare med många idéer kring hur vi kan möta de utmaningar vi står inför. Vi har en åldrande befolkning, en omställning av näringslivet från stora verkstadsindustrier till en mängd solo-, mikro och småföretag och utmaningar i rekrytering till vissa arbetsroller. Våra medborgare och kunder önskar vara mer delaktiga i utformningen av våra tjänster. Vi behöver också ta tillvara möjligheterna med mångfald och ny teknik.

Varje månad publiceras reportage för att lyfta goda innovativa exempel från våra verksamheter. Utifrån månadens goda exempel koras varje år Årets medarbetarinnovation.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej