Kvalitetskontroll och utveckling

Vi vill ständigt förbättra våra tjänster, processer och vår service. Kvalitetskontroll är därför ett viktigt verktyg för utveckling.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser mäter kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Mätningar görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, inom företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola, socialtjänst och jämställdhet. Läs mer hos SKL om öppna jämförelser.

Medborgare och kund

Medborgarundersökning och servicemätning via telefon och e-post är några mätningar som görs för att undersöka hur det är att vara medborgare i och kund hos Motala kommun. Läs mer:

Företagsklimat

Svenskt näringslivs ranking och Öppna jämförelsers undersökning av företagsklimat är några hjälpmedel för att mäta företagsklimatet i Sverige och Motala. Läs mer hos Svenskt näringsliv om Svenskt näringslivs ranking.

Motala kommun samverkar med näringslivsbolaget Tillväxt Motala för att skapa ett bättre företagsklimat.

en professor som skriver matematiska formler på en tavla, studenter i bakgrunden

Forskning och utveckling

Vår samverkan med universitet och högskolor bidrar till att förbättra kommunal service och utveckla Motala som plats att bo och verka på.

Din idé - vår framtid!

Läs om hur vi gör ständiga förbättringar och arbetar med innovation för att leverera bästa möjliga service till medborgare och kunder.

Månadens goda exempel

Här hittar du nyheter om ständiga förbättringar och Månadens goda exempel.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej