Här hittar du statistik och prognos för befolkning i Motala kommun. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till Statistiska centralbyrån, SCB.

Under 2016 passerade Motala kommun 43 000 invånare. Ungefär lika många kvinnor som män bor i Motala kommun. Av befolkningen har cirka 18 procent utländsk bakgrund. Här hittar du också åldersfördelning och andra befolkningstabeller.

Statistik om befolkning från SCB
2016-12-31

Folkmängd
– varav kvinnor
– varav män
43 258 personer
21 382 kvinnor
21 876 män
Födda under året 466 barn
Avlidna under året 451 personer
Inflyttade under året 1887 personer
Utflyttade under året 1544 personer
Folkökning under året (inkl justering 8) + 355 personer
Andel personer med utländsk bakgrund (fött utomlands eller har föräldrar födda utomlands) 17,8 %
Andel personer som är utrikes födda 14,1 %
Andel personer med utländskt medborgarskap 7,3 %

Läs mer

Läs mer om statistik på SCB:s webbplats. Här nedan hittar du också mer statistik om befolkning.

2015

2014

2013

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej