Fakturor till och från Motala kommun

Läs mer om bland annat referenskod, fakturaadress, betalningsvillkor, bankgiro, autogiro och elektronisk faktura.

Fakturor till kommunen

Referenskod

Fakturor som skickas till Motala kommun ska vara märkta med en referenskod bestående av en bokstavs- och sifferkombination som alltid börjar med MZ, exempelvis MZ123ABC. Referenskoden är viktig för att fakturan ska nå rätt mottagare. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Referenskoden ska anges under fältet ”Er referens” på fakturan.

Fakturaadress

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadress enligt nedan anges:
Motala kommun
Fakturaskanning
Box 5121
591 05 Motala
Er referens: MZ123ABC (exempel på referenskod)

Rekvisition

Om inköp har gjorts via rekvisition ska denna bifogas i original med fakturan, samma gäller om fakturan hänvisar till en följesedel eller en specifikation.

Betalningsvillkor

Motala kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdatum, såvida inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Elektronisk faktura (e-faktura för företag)

För att underlätta fakturahanteringen ser vi gärna att vi får fakturorna elektroniskt istället för i pappersform. Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i samarbete med företaget Pagero som har lösningar för både den lite mindre leverantören såväl som den stora. Kontakta ekonomienheten via e-post för mer information.

Fakturor från kommunen

Motala kommun använder bankgiro som inbetalningssätt. Kommunens bankgironummer är 366-5486. Bankgirot samt det OCR-nummer som ska anges vid betalning finns angivet på fakturan. Olika bankgiron används för olika typer av fakturor, därför är det viktigt att du anger rätt bankgiro och OCR-nummer när du betalar med eget inbetalningskort eller via din internetbank.

Om du inte betalar din faktura i tid skickas en betalningspåminnelse ut på papper fem dagar efter fakturans förfallodag. Om fakturan inte betalas trots påminnelsen skickas ett inkassokrav ut. Motala kommun har tecknat avtal med ett externt inkassobolag som sköter inkassohanteringen från påminnelse till krav.

Elektronisk faktura (privatperson)

Om du som privatperson sköter dina bankärenden via din internetbank finns möjlighet att få e-faktura från Motala kommun, det innebär att du får fakturan presenterad i din internetbank istället för att få en pappersfaktura skickad till dig. Med e-faktura sparar du både på miljön och på din egen tid. Anmälan gör du i din internetbank.

Autogiro faktura (privatperson)

Ett annat sätt att betala dina fakturor är via autogiro. Autogiro innebär att den faktura du får skickad till dig i pappersformat, betalas automatiskt på fakturans förfallodag. Summan dras från det konto du angivit på blanketten ”autogiromedgivande” under förutsättning att det finns täckning på kontot. För att anmäla autogiro kontakta ekonomienheten via e-post eller via telefon, du får då en medgivandeblankett hemskickad som sedan returneras i fylld till kommunen. Anmälan kan även göras i din internetbank.

Kontakt

E-post: ekonomi@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Ekonomienheten
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej