En politisk sekreterare ska stärka det arbete som sker i partierna gentemot övriga kommunen. Politiska sekreterare är politiskt tillsatta tjänstepersoner som biträder en eller flera politiker. Anställningen är knuten till politiskt mandat och är begränsad till mandatperioder. Här hittar du kontaktuppgifter till politiska sekreterare för respektive parti.

Politiska sekreterare kan vara ett stöd i frågor som till exempel den politiska programförklaringen inför ett val, framtagande av de servicegarantier som ska finnas i nämnder och i kommunstyrelsen, eller uppföljning av inriktningsmålen som beslutats av kommunfullmäktige.

Politiska sekreterare

Jan Arvidsson (C)
jan@kalvsjo.se
0706349139
Jobbar 35%

Emma Brandt (M)
emma.brandt@motala.se
0727274200
Jobbar 80 %

Kjell Fransson (L)
kjell.fransson@motala.se
0703609547, 0141225023
Jobbar 40 %

Jan Gyllenhammar (KD)
jan.gyllenhammar@motala.se
0702731417
Jobbar 30%

Amanda Hellman (S)
amanda.hellman@motala.se
0727258400, 0141225009
Jobbar 50%

Jocke Höglund (V)
joakim.hoglund@motala.se
0727258900
Jobbar 50%

Johnny Karlberg (SD)
0723157400
johnny.karlberg@motala.se
Jobbar 50%

Agneta Niklasson (MP)
agneta.niklasson@motala.se
0141225098
Jobbar 35 %

Lars Östbom (S)
lars.ostbom@motala.se
0141225509
Jobbar 100%

Kontakta politiker

Till kontaktuppgifter

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej