En politisk sekreterare ska stärka det arbete som sker i partierna gentemot övriga kommunen. Politiska sekreterare är politiskt tillsatta tjänstepersoner som biträder en eller flera politiker. Anställningen är knuten till politiskt mandat och är begränsad till mandatperioder. Här hittar du kontaktuppgifter till politiska sekreterare för respektive parti.

Politiska sekreterare kan vara ett stöd i frågor som till exempel den politiska programförklaringen inför ett val, framtagande av de servicegarantier som ska finnas i nämnder och i kommunstyrelsen, eller uppföljning av de resultatmål som beslutats av kommunfullmäktige.

Här  hittar du kontaktuppgifter till partiernas politiska sekreterare.

Här kan du söka kontaktuppgifter till andra förtroendevalda.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej