En politisk sekreterare ska stärka det arbete som sker i partierna gentemot övriga kommunen. Politiska sekreterare är politiskt tillsatta tjänstepersoner som biträder en eller flera politiker. Anställningen är knuten till politiskt mandat och är begränsad till mandatperioder. Här hittar du kontaktuppgifter till politiska sekreterare för respektive parti.

Politiska sekreterare kan vara ett stöd i frågor som till exempel den politiska programförklaringen inför ett val, framtagande av de servicegarantier som ska finnas i nämnder och i kommunstyrelsen, eller uppföljning av inriktningsmålen som beslutats av kommunfullmäktige.

Politiska sekreterare

Jan Arvidsson (C)
jan@kalvsjo.se
070-634 91 39
Jobbar 35%

Emma Brandt (M)
emma.brandt@motala.se
072-727 42 00
Jobbar 80 %

Kjell Fransson (L)
kjell.fransson@motala.se
070-360 95 47, 0141-22 50 23
Jobbar 40 %

Jan Gyllenhammar (KD)
jan.gyllenhammar@motala.se
070-273 14 17
Jobbar 30%

Amanda Hellman (S)
amanda.hellman@motala.se
072-725 84 00, 0141-22 50 09

Jocke Höglund (V)
joakim.hoglund@motala.se
072-725 89 00
Jobbar 50%

Johnny Karlberg (SD)
072-315 74 00
johnny.karlberg@motala.se
Jobbar 50%

Agneta Niklasson (MP)
agneta.niklasson@motala.se
0141-22 50 98
Jobbar 35 %

Kontakta politiker

Till kontaktuppgifter

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej