Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ansvarar för genomförande av val.

Valnämnden har fem ledamöter och ansvarar för genomförande av val till:

  • Riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige
  • Europaparlamentet
  • folkomröstningar

För att utföra uppdraget får nämnden stöd av personal på kommunens gemensamma ledningsförvaltning. På valdagarna tar cirka 120 valförrättare emot medborgarnas röster i vallokalerna i Motala kommuns 23 valdistrikt.

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Kontakta valnämnden

Adress:
Motala kommun
Valnämnden
591 86 Motala

E-post:
valnamnd@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i valnämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Valnämnden sammanträder på följande datum 2019:

14 januari
18 mars
15 april
29 maj
17 september
15 oktober
10 december

Läs mer om val

Mer information om hur val går till i Sverige hittar du på valmyndighetens webbplats. Där kan du läsa mer om till exempel regeringsformen, vallagen, valförordning, folkomröstningslag och lag om kommunala folkomrösningar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej