Fem kockar i kommunens kök.

Våra kockar på restaurang Västgyllen lagar mat till patienterna på lasarettet i Motala och ett antal av våra skolor och äldreboenden.

Kommunens mat

Kommunens måltidsverksamhet lagar mat till förskolor, grundskolor, gymnasier, större delen av äldreomsorgen och till lasarettet.

För närvarande är det 59 olika köksenheter med sammanlagt cirka 160 medarbetare som arbetar med att dagligen köpa in, laga och servera mat. Måltidsverksamheten är nollbudgeterad. Det innebär att ingen vinst ska göras, utan året ska sluta med noll i resultat.

Matsedel

Kommunens matsedlar finns i en app som du kan ladda ner till din smarta telefon eller surfplatta. För att enkelt komma åt den rekommenderar vi att du sparar ner sidan på din hemskärm. Väl inne kan du söka på den verksamhet som du är intresserad av.

Här hittar du menyn för de olika verksamheterna:

Matmenyn går att läsa i olika webbläsare, men i webbläsaren MS Explorer fungerar inte veckobläddring optimalt.

Förskolornas menyer finns ännu inte i appen eftersom varje förskola gör sin egen meny. Du kan kontakta respektive verksamhet för att få veta vilken mat som serveras.

Mat för hållbarhet

Ett av målen är att arbeta med mat för hållbarhet. Det innebär bland annat att laga mat med säsongsanpassade varor, se över livsmedelsval, välja råvaror med miljövänliga förpackningar, minska transporter i alla led, minska köttanvändning och minska på svinnet.

Måltidsverksamheten lagar så mycket mat som möjligt från grunden. Vid nya upphandlingar av livsmedel ställs krav på att de livsmedel som köps in ska uppfylla upphandlingsmyndighetens baskrav. Det innebär bland annat att leva upp till svenska miljö- och djurskyddskrav.

Krav-certifiering

Under 2017 köptes livsmedel för cirka 34 miljoner kronor, varav 52 procent var ekologiska och Krav-certifierade livsmedel. 37 procent är svenskt och ekologiskt. 71 procent av inköpta livsmedel har svenskt ursprung, och av inköpt kött har 78,4 procent Sverige som ursprungsland. En stor del av varorna som inte har svenskt ursprung är sådant som inte tillverkas eller odlas i Sverige så som bananer och kaffe. Genom avtal med Östgöta Trädgårdshall kan vi även köpa in lokalproducerade varor från drygt 20 producenter.

De flesta av våra kök på skolor och förskolor är Krav-certifierade. Krav-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar, klimatpåverkan och efter en beslutad miljöpolicy.

Kostpolicy

2013 antog kommunfullmäktige en kostpolicy (PDF, 9 kB) för Motala kommun.  Att ha en gemensam policy för hela kommunen gör att vi har en jämn kvalitets- och servicenivå inom alla verksamheter där mat och måltider serveras. Policyn följs upp och utvärderas en gång per år i en kostdialog där representanter från berörda nämnder och tjänstemän deltar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej