Tekniska servicenämndens arbetsutskott. Fr v Claes Andersson, Bengt-Åke Karlsson och Thomas Björk.

Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden ansvarar för skötsel av gator och parker, städning, måltider och kommunala fastigheter.

Tekniska servicenämndens ansvarsområde

  • Drift av kommunens gator, vägar och parker.
  • Städning av kommunens lokaler.
  • Laga måltider till kommunens skolor, äldreboenden och dagcentraler.
  • Underhålla och förvalta kommunens fastigheter.

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i tekniska servicenämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från tekniska servicenämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Tekniska servicenämnden
E-post:
tekniskaservicenamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Tekniska servicenämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej