Tre män som står på rad utomhus.

Tekniska servicenämndens arbetsutskott.

Tekniska servicenämnden ansvarar för skötsel av gator och parker, städning, måltider och kommunala fastigheter.

Tekniska servicenämnden har fem ledamöter och sammanträder vanligtvis en gång i månaden.

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Tekniska servicenämndens ansvarsområden

  • Drift av kommunens gator, vägar och parker.
  • Städning av kommunens lokaler.
  • Laga måltider till kommunens skolor, äldreboenden och dagcentraler.
  • Underhålla och förvalta kommunens fastigheter.

Tekniska serviceförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningen sköter och utför det nämnden ansvarar för. Förvaltningen bereder också ärenden till tekniska servicenämnden samt genomför nämndens beslut.

Tekniska förvaltningen, som har två nämnder kopplade till sig, består av en stab och verksamheterna:

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Tekniska servicenämnden
591 86 Motala

E-post:
tekniskaservicenamnden@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i tekniska servicenämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Tekniska servicenämnden sammanträder på följande datum 2019:

15 januari
12 februari
19 mars
16 april
21 maj
11 juni
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Tekniska servicenämndens arbetsutskott sammanträder på följande datum 2019:

29 januari
5 mars
2 april
7 maj
4 juni
3 september
1 oktober
29 oktober
26 november

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej