Ingvar Ståhl, Annelie Liljedahl, Anna Lust

Ingvar Ståhl, Annelie Liljedahl, Anna Lust Fotograf: Jan Rozanski

Socialnämnden hanterar verksamheterna inom socialkontor, äldreomsorg, sociala resursverksamheten och hemsjukvården.

Socialnämnden har nio ledamöter och sammanträder vanligtvis en gång i månaden.

Möten, handlingar och protokoll

Kontakta socialnämnden för att ta del av handlingar i aktuella ärenden. Ärendelistor och protokoll hittar du på den officiella anslagstavlan.

Socialnämndens ansvarsområden

  • individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt missbruksvård,
  • familjerätt och familjerådgivning
  • omsorg om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • äldreomsorg
  • skuldrådgivning
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn inom samma område
  • tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt receptfria läkemedel

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar på uppdrag av socialnämnden för:

Kontakta Socialnämnden

Socialnämnden
591 86 Motala

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

E-post:
socialnamnden@motala.se

Fax:
0141-549 46

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i socialnämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Socialnämnden sammanträder i KS-salen i kommunhuset klockan 09.30 följande datum:

17 januari
14 februari
21, 22 mars
18 april
23 maj
13 juni
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder i konferensrum Varamon i kommunhuset klockan 08.00 – 12.00 följande datum:

10, 31 januari
7 mars
4 april
9, 30 maj
15 augusti
5 september
3, 31 oktober
28 november

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej