Tre personer som står på rad.

Socialnämndens arbetsutskott.

Socialnämnden hanterar verksamheterna inom socialkontor, äldreomsorg, sociala resursverksamheten och hemsjukvården.

Socialnämnden har nio ledamöter och sammanträder vanligtvis en gång i månaden.

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Socialnämndens ansvarsområden

  • individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt missbruksvård,
  • familjerätt och familjerådgivning
  • omsorg om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • äldreomsorg
  • skuldrådgivning
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn inom samma område
  • tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt receptfria läkemedel

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar på uppdrag av socialnämnden för:

Kontakta Socialnämnden

Socialnämnden
591 86 Motala

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

E-post:
socialnamnden@motala.se

Fax:
0141-549 46

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i socialnämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Socialnämnden sammanträder på följande datum under 2019:

9 januari
13 februari
20-21 mars
15 april
22 maj
12 juni
18-19 september
16 oktober
13 november
11 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder på följande datum under 2019:

30 januari
6 mars
3 april
8 maj
29 maj
4 september
2 oktober
30 oktober
27 november

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej