Tre personer som står utomhus.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg- och miljöärenden i vår kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som utreder och genomför beslut åt nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter och sammanträder cirka en gång i månaden.

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

 • Gator, vägar och trafiksäkerhet
 • Parker och naturvård
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Räddningstjänst
 • Sotningsväsende
 • Planprövning
 • Bygglovsprövning
 • Lantmäteri

Nämnden utför också:

 • tillståndsgivning för brandfarliga varor
 • övervakning av funktionskontroll av ventilationssystem

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska på nämndens uppdrag bereda ärenden inom bygg- och miljöfrågor samt inom gatu- och parkfrågor. Förvaltningen bereder ärenden till samhällsbyggnadsnämnden inom nämndens ansvarsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen består av en stab och enheterna:

 • Bygglov
 • Lantmäteri
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Räddningstjänst
 • Projektledning
 • Planering gata och park
 • Fysisk planering

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
591 86 Motala

E-post:
samhallsbyggnadsnamnden@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2019

9 januari
16 januari
13 februari
20-21 mars
17 april
22 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Arbetsutskottets sammanträden 2019

6 februari
13 mars
10 april
14 maj
5 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej