Tre personer som står utomhus.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Caroline Unéus, Maj Bergendahl och Kaveh Moazzez.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg- och miljöärenden i vår kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som utreder och genomför beslut åt nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

 • Gator, vägar och trafiksäkerhet
 • Parker och naturvård
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Räddningstjänst
 • Sotningsväsende
 • Planprövning
 • Bygglovsprövning
 • Lantmäteri
 • Tillståndsgivning för brandfarliga varor
 • Övervakning av funktionskontroll av ventilationssystem

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden
E-post:
samhallsbyggnadsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej