Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag.

Överförmyndarnämnden

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Motala är värdkommun och ingår i Motala kommuns organisation. Överförmyndarkansliet arbetar för den gemensamma överförmyndarnämnden och kansliet finns i Motala.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att

  • rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
  • kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs.
  • sårbarheten i verksamheten minskar.
  • förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav.
  • långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet.

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Här hittar du Reglemente för överförmyndarnämnden (PDF, 24 kB).

God man, förvaltare, förmyndare

Läs mer om god man, förvaltare, förmyndare.

Kontakta överförmyndarnämnden

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarnämnden
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i överförmyndarnämnden.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Kontakta överförmyndarkansliet

Adress:
Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas enligt överenskommelse. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid semesterperioden och särskilda händelser.

Fax:
0141-21 15 22

Överförmyndarnämndens sammanträden 2018

12 februari
19 mars
17 april
21 maj
12 juni
17 september
16 oktober
13 november
10 december

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej