Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuners huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndarnämnden

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Motala är värdkommun och ingår i Motala kommuns organisation. Överförmyndarkansliet arbetar för den gemensamma överförmyndarnämnden och kansliet finns i Motala.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att

  • rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
  • kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs.
  • sårbarheten i verksamheten minskar.
  • förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav.
  • långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet.

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Här hittar du Reglemente för överförmyndarnämnden (PDF, 24 kB).

Verksamhetsberättelse 2018

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse beskriver den verksamhet som  nämnden och överförmyndarkansliet har bedrivit under föregående år.

Inom överförmyndarnämndens verksamhet pågår en utvecklings- och förändringsresa mot en modernare myndighet med en hög servicenivå. Målet med förändringsarbetet är att kommunernas medborgare ska uppleva att vårt arbete präglas av saklighet och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunernas medborgare ska samtidigt uppleva ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse i sin helhet finner du genom att klicka på följande länk: Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2018.

Kontakta överförmyndarkansliet

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden sammanträder på följande datum 2019:

15 januari
11 februari
18 mars
15 april
20 maj
10 juni
16 september
15 oktober
11 november
9 december

Läs mer om god man, förvaltare och förmyndare.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej