en kvinna och två män

Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd ansvarar för båda kommunernas vattenförsörjning, hantering av avfall och avloppsanläggningar. Tekniska serviceförvaltningen i Motala kommun sköter driften samt utreder och genomför beslut åt nämnden.

Vatten- och avfallsnämnden har fem ledamöter varav tre är från Motala kommun och två är från Vadstena kommun. Nämnden är ett samarbete och hanterar frågor som berör båda kommunerna. Motala kommun är värdkommun. Nämnden sammanträder vanligtvis en gång per månad.

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnds ansvarsområden

Tekniska serviceförvaltningen

Motala kommuns tekniska serviceförvaltning utför det som Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd ansvarar för. Det innebär bland annat drift av återvinningscentraler, hämtning av hushållssopor, leverans av dricksvatten och avloppsvatten. Förvaltningen bereder också ärenden till vatten- och avfallsnämnden samt genomför nämndens beslut.

Tekniska serviceförvaltningen, som har två nämnder kopplade till sig, består av en stab och verksamheterna:

  • Drift och anläggning
  • Vatten och avfall
  • Fastighet
  • Måltid
  • Städ

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd
591 86 Motala

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

E-post:
vattenochavfallsnamnden@motala.se

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Sammanträden 2019

Vatten- och avfallsnämnden sammanträder klockan 9.15 följande datum:

14 januari
11 februari
18 mars
15 april
20 maj
10 juni
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Arbetsutskottets sammanträden 2019

Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

29 januari
5 mars
2 april
7 maj
4 juni
3 september
1 oktober
29 oktober
26 november

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej