Vatten- och avfallsnämnden, fr v Kjell-Arne Karlsson, Philip Assarsson och Gary Sparrborn.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd ansvarar för båda kommunernas vattenförsörjning, hantering av avfall och avloppsanläggningar. Tekniska serviceförvaltningen i Motala kommun sköter driften samt utreder och genomför beslut åt nämnden.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd är ett samarbete mellan Motala och Vadstena kommuner. Nämnden hanterar frågor som berör båda kommunerna. Motala kommun är värdkommun.

Till Vadstena kommun.

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i vatten- och avfallsnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från nämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
E-post:
vattenochavfallsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej