Tre personer som står på rad.

Bildningsnämndens allmänna utskott, Helen Isacsson, Mark Henriksson, Karin Westberg.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildningsverksamhet, arbetsmarknad, flyktingmottagning, samt kultur- och fritid. Bildningsnämnden styr arbetet i bildningsförvaltningen.

Bildningsnämndens ansvarsområde

  • Skolformerna: förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
  • Vuxenutbildning
  • Arbetsmarknad
  • Flyktingmottagning
  • Integration
  • Kultur- och fritidsverksamhet

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i bildningsnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från bildningsnämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Bildningsnämnden
E-post:
bildningsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Bildningsnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej