Tre personer som står på rad.

Bildningsnämndens allmänna utskott.

Bildningsnämndens ansvarar för de olika skolformerna - förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Även vuxenutbildning, arbetsmarknad, flyktingmottagning och integration ingår. Nämnden ansvarar även för kultur- och fritidsverksamheten. Bildningsnämnden styr arbetet i Bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Bildningsnämndens allmänna utskott

Bildningsnämnden har ett allmänt utskott (AU) som består av tre ledamöter. Utskottet bereder ärenden till bildningsnämnden. Utskottet kan också fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats av nämnden till utskottet.

Kultur- och fritidsutskottet

Bildningsnämnden har också ett fritids- och kulturutskott som består av fem ledamöter. Utskottet bereder ärenden till bildningsnämnden. Utskottet kan också fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats av nämnden till utskottet.

Bildningsnämndens arbetsgrupper

Inom bildningsnämnden finns fyra arbetsgrupper som är utsedda av nämnden. Grupperna kan biträda med beredningsuppgifter för nämnden, följa upp och skaffa en god insikt i verksamheten genom besök.

Fritid och kultur

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom fritid, kultur med helhetsperspektiv på bildningsförvaltningens övriga områden.

Förskola

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom barnomsorg och förskola.

Grundskola

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolskjutsverksamhet och elevhälsa.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, högskoleverksamhet på distans, särskola för vuxna, yrkeshögskolan samt svenska för invandrare. Även flyktingmottagning, integrationsfrågor, uppdragsutbildning samt arbetsmarknadsfrågor ingår.

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen ansvarar på uppdrag av bildningsnämnden för förskola och barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsverksamhet, kulturverksamhet, vägledning, integration och arbetsmarknad samt konsumentvägledning.

Bildningsförvaltningen består av ett förvaltningskontor och sex verksamhetsområden:

Kontakta bildningsnämnden

Adress:
Motala kommun
Bildningsnämnden
591 86 Motala

E-post:
bildningsnamnden@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i bildningsnämnden

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Bildningsnämnden sammanträder på följande datum 2019:

16 januari
14 februari
20-21 mars
17 april
22 maj
12 juni
18-19 september
16 oktober
13 november
11 december

Bildningsnämndens allmänna utskotts sammanträden 2019:

9 januari
30 januari
6 mars
3 april
8 maj
29 maj
4 september
2 oktober
30 oktober
27 november

Fritids- och kulturutskottets sammanträden 2019:

9 januari
31 januari
7 mars
3 april
8 maj
28 maj
5 september
2 oktober
30 oktober
27 november

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej