Nämnderna består av politiker som är folkvalda och förvaltningarna av anställda tjänstepersoner. Nämnderna tar beslut och förvaltningarna utreder och genomför beslut på uppdrag av nämnderna.

Nämnder

Kommunerna får själva bestämma vilka nämnder de vill ha och det är därför det ser olika ut runt om i Sverige. I Motala kommun finns de här nämnderna:

Nämnd E-postadress
Kommunstyrelsen motala.kommun@motala.se
Bildningsnämnden bildningsnamnden@motala.se
Socialnämnden socialnamnden@motala.se
Tekniska servicenämnden tekniskaservicenamnden@motala.se
Samhällsbyggnadsnämnden samhallsbyggnadsnamnden@motala.se
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnden vattenochavfallsnamnden@motala.se
Överförmyndarnämnden overformyndaren@motala.se
Valnämnden valnamnd@motala.se

Fullständiga kontaktuppgifter till nämnderna finns på nämndens webbsida.

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, 1:e vice- och 2:e vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar den som råder i fullmäktige.

Förvaltningar

Det är förvaltningarna som utreder och genomför beslut åt nämnderna. Motala kommuns fem förvaltningar är:

Förvaltning Chef E-postadress
Gemensam ledningsförvaltning Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör motala.kommun@motala.se
Bildningsförvaltningen Per Arne Sterner, förvaltningschef bildningsnamnden@motala.se
Socialförvaltningen Pernilla Thunander, socialdirektör socialnamnden@motala.se
Tekniska serviceförvaltningen Fredrik Feldt, förvaltningschef tekniskaservicenamnden@motala.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen Theres Sandstedt Johanson, förvaltningschef samhallsbyggnadsnamnden@motala.se

Chef för hela tjänstemannaorganisationen är kommundirektör Peter Ingesson.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej