Nämnderna består av politiker som är folkvalda och förvaltningarna av anställda tjänstepersoner. Nämnderna tar beslut och förvaltningarna utreder och genomför beslut på uppdrag av nämnderna.

Nämnder

Kommunerna får själva bestämma vilka nämnder de vill ha och det är därför det ser olika ut runt om i Sverige. I Motala kommun finns de här nämnderna:

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, 1:e vice- och 2:e vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar den som råder i fullmäktige.

Förvaltningar

Det är förvaltningarna som utreder och genomför beslut åt nämnderna. Motala kommuns fem förvaltningar är:

Kommunens organisation

Se hela kommunens organisation.

Kontakt

Här hittar du e-postadresser till nämnderna. Fullständiga kontaktuppgifter till nämnderna finns på nämndens webbsida.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej