Strategiberedningen

Strategiberedningen följer upp hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar och hur väl de följer Motala kommuns ledningssystem.

Kommunfullmäktiges strategiberedning ska följa upp hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar enligt kommunens ledningssystem, LedMot. I strategiberedningens uppdrag ligger att vara informerad om gällande genomförande av LedMot och utgöra ett forum för dialog om de delar som förutsätter ett samspel mellan politik och förvaltning.

Kontakt

Motala kommun
Strategiberedningen
591 86 Motala

E-post:
motala.kommun@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej