Hur fungerar en kommun?

Motala kommun är en av 290 kommuner i Sverige. Kommunen ansvarar för mycket av den service som finns inom kommunens yta.

Kommunen styrs av politiker, som också kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har också möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val.

Den politiska ledningen i Motala kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktige och ger förslag till beslut.

Fullmäktige beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter. De beslutar även om vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen. Motala kommun har även politiska nämnder, med ansvar för olika områden. Det dagliga arbetet sköts av de över 3500 anställda.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej