De kommunala bolagen och stiftelserna i Motala är Bostadsstiftelsen Platen, Motala Fastighetsutveckling AB och Motala idrottspark.

Bostadsstiftelsen Platen

Bostadsstiftelsen Platen är det allmännyttiga bostadsbolaget i Motala och hyr ut lägenheter och kommersiella lokaler.

Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

Fastighetsbolaget som äger vissa fastigheter som kommunen har verksamheter i.

Motala idrottspark

Motala idrottspark AB äger idrottsparken som är en tränings- och tävlingsarena för fotboll och friidrott.

Kommunens organisation

Se hela kommunens organisation.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej