Kartor är viktiga underlag i kommunens arbete. Vi uppdaterar regelbundet våra kartor och de flesta finns digitalt. GIS, geografiskt informationssystem, används för att samla in data som presenteras på digitala kartor. Våra kartor fungerar både i dator, surfplatta och i mobil. Vissa avancerade kartor gör sig bäst på större skärmar.

Kartsamling

Kommunkartan

I kommunkartan hittar du bland annat skolor, bibliotek, cykelbanor, detaljplaner med mera. Informationen hämtas direkt från våra system och databaser vilket gör att informationen är uppdaterad regelbundet.

Öppna kartan

Historiska kartor

I vår kartsamling ”Historiska kartor” kan du jämföra vårt senaste ortofoto från 2015 med historiska ortofoto, ekonomiska kartan samt Häradskartan från 1870-talet.
Öppna kartan

Bygga och bo

Är du intresserad av kungjorda bygglov, detaljplaner eller kommunens lediga tomter kan du använda dig av kartan ”Bygga och bo”.

Öppna kartan

Återvinningsstationer

På den här kartan kan du se var det finns återvinningsstationer. Det vill säga platser där du kan slänga dina sorterade förpackningar och tidningar.

Öppna kartan