Gasthamnnen Motala flygfoto

Kartor är viktiga underlag i kommunens arbete. Vi uppdaterar regelbundet våra kartor och de flesta finns digitalt. GIS, geografiskt informationssystem, används för att samla in data som presenteras på digitala kartor. Våra kartor fungerar både i dator, surfplatta och i mobil. Vissa avancerade kartor gör sig bäst på större skärmar.

den gamla stenbron över motala ström och motalabron i bakgrunden

Kommunkartan

I Motalas kommunkarta hittar du bland annat skolor, bibliotek, cykelbanor, detaljplaner med mera. Informationen hämtas direkt från våra system och databaser vilket gör att informationen är uppdaterad regelbundet.

gammal karta

Historiska kartan

I vår kartsamling "Historiska kartor" kan du jämföra vårt senaste ortofoto från 2015 med historiska ortofoto, ekonomiska kartan samt Häradskartan från 1870-talet.

två personer som snickrar

Bygga och bo

Är du intresserad av detaljplaner eller kungjorda bygglov kan du använda dig av kartan "Bygga och bo".

cykel i motala centrum

Cykelkartan

I vår digitala cykelkarta kan du se var det finns cykelvägar och cykelpumpar som alla cyklister kan använda.

återvinningsstation

Återvinningsstationer

På den här kartan kan du se var det finns återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det vill säga platser där du kan slänga dina sorterade förpackningar och tidningar respektive ditt grovavfall.

Lekplatsen i Stadsparken med lekande barn.

Lekplatser

På den här kartan kan du se var alla kommunens lekplatser ligger.

Kontakt

Har du frågor om Motala kommuns kartor? Kontakta oss på e-postadressen: gis-support@motala.se.