Sweden Emilia Romagna Network, SERN

Motala kommun är sedan 2009 medlem av ett europeiskt nätverk – SERN.

SERN – Sweden Emilia Romagna Network bildades 2004, för utbyte och samverkan mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande organisationer i regionen Regio Emilia i norra Italien. Även Linköping, Norrköping och Mjölby samt Region Östergötland är medlemmar i nätverket.

Nätverkets formella organisation består av en generalförsamling som träffas en gång per år och en styrelse som sammanträder tre gånger per år. Motala kommun har sedan 2011 en plats i styrelsen och representeras för närvarande av kommunfullmäktiges ordförande. Den operativa delen av organisationen består av ett sekretariat som assisterar medlemmarna.

SERN:s verksamhet är fastlagd i en strategi som pekar ut fem prioriterade områden för samverkan. I projekten kan även andra europeiska länder delta som partners:

  • Utbildning och lärande
  • Energi och miljö
  • Lokal och regional utveckling
  • Hälsa och välfärd
  • Social inkludering och migration

Länk https://www.sern.eu/

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej