För ökad delaktighet

För att kunna påverka politiken inom EU krävs kunskap, tillgång till information och fungerande vägar till inflytande. Utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10), visar att det finns stora brister inom alla dessa områden. EU-handslaget som har tillkommit på regeringens initiativ syftar till att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2017 att bidra till ökad delaktighet i EU genom att ingå ett EU-handslag.

Åtaganden

Handslaget innebär ett åtagande från Motala kommun om att genomföra följande:

  • Tydligare föra upp EU-frågorna på den politiska dagordningen
  • Genom kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstemän öka kunskapen om   och visa på möjligheterna till inflytande på EU-nivå
  • Öka finansiering från EU i prioriterade utvecklingsområden
  • Verka för ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom EU-området och den europeiska dimensionen genom att bland annat fler skolambassadörer för EU-frågor finns till skolornas förfogande
  • Medverka till gemensamma aktiviteter med Region Östergötland och andra kommuner för att påverka EU i frågor av vikt för mål och prioriteringar på regional och kommunal nivå.
  • Ge EU-frågor en tydligare plattform på hemsida och sociala media
  • Uppmärksamma Europadagen 9 maj

Läs mer i vår handlingsplan:
Motalas EU-handslag, handlingsplan (PDF, 242 kB)

 

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej