I dagligt tal säger vi ”hemliga” handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Med sekretess kan man bland annat ge vissa personer särskilt skydd.

I offentlighets- och sekretesslagen står det vilka uppgifter som kan vara hemliga. Det räcker inte att skriva ”hemligt” eller ”förtroligt” på ett brev till kommunen. Det blir bara sekretess om lagen tillåter det.

Kommunen beslutar om en handling är hemlig och att den inte ska lämnas ut. Du har alltid rätt att överklaga ett sådant beslut till kammarrätten. Kommunen är skyldig att informera dig om hur du överklagar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej