Ett diarium är ett register över vilka handlingar som finns hos kommunen. Diariet är offentligt och alla har rätt att söka och läsa i diariet. I diariet hittar du det mesta av den officiella kommunikationen mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter.

Brev och handlingar, även e-post, som kommer in till eller skickas från en kommun är oftast offentliga och i de flesta fall får de läsas av alla. I diarierna finns handlingar/dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade/skapade eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i arkivet.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Läs mer om: