Ett diarium är ett register över vilka handlingar som finns hos kommunen. Diariet är offentligt och alla har rätt att söka och läsa i diariet. I diariet hittar du det mesta av den officiella kommunikationen mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Här kan du läsa om Motala kommuns diarium och hur du kan använda diariet.

Brev och handlingar, även e-post, som kommer in till eller skickas från en kommun är oftast offentliga och i de flesta fall får de läsas av alla. I diarierna finns handlingar/dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade/skapade eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i arkivet.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Hur kan du använda diariet?

Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att personalen ska kunna söka efter dem. Handlingen ska sedan lämnas ut så snart som möjligt. I de flesta fall måste du inte tala om vem du är när du begär ut en handling.

Du som är journalist har en dator att tillgå i kommunhusets reception. Skicka e-post till Motala kommun och ange vilka handlingar du vill se.

 

Regler för sekretess

I dagligt tal säger vi ”hemliga” handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Med sekretess kan man bland annat ge vissa personer särskilt skydd.

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar.

Sammanträdesportalen

Hitta kallelser, handlingar och protokoll. Sammanträdesportalen är inte anpassad efter små skärmar, som mobiltelefoner. Vi rekommenderar användning på dator eller surfplatta.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej