Servicegaranti – Tillgänglighet och bemötande

Kommunstyrelsen

Kommunen är Motalas största arbetsgivare med cirka 3 600 anställda. I kommunen finns en bred kompetens med exempelvis lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och brandmän, personalstrateger, miljöskyddsinspektörer och kommunikatörer.

Våra kärnvärden – öppen, stolt och nyskapande – visar vägen för hur vi agerar, vad vi kommunicerar och hur vi genomför våra aktiviteter. Kärnvärdena står för ett förhållningssätt som ska prägla hela den kommunala organisationen med anställda och förtroendevalda. Oavsett vem du söker kontakt med eller vilken av kommunens tjänster du nyttjar vill vi du ska uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande.

Vi garanterar

  • att du bara behöver ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med rätt person som kan hjälpa dig. Om personen inte finns tillgänglig garanterar vi att du blir uppringd inom två arbetsdagar om du så önskar.
  • att vi svarar på brev och fax inom tre dagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig inom tre dagar vem som handlägger ditt ärende.
  • att vi besvarar eller bekräftar e-post inom en arbetsdag.
  • att vi lägger besök på tider som passar dig, dagtid 07.30 – 18.00.

Det här behöver vi:

  • att du bemöter oss med respekt och omtanke.
  • att du talar om för oss vad du tycker om vår tillgänglighet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer årligen upp servicegarantin. Resultatet av uppföljningen använder vi för att ständigt förbättra tillgängligheten och bemötandet i våra verksamheter. Resultatet av uppföljningen redovisas på motala.se.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vill vi att du talar om det för oss. Vi tar då snarast kontakt med dig för att ta reda på vad som hänt och rätta till det. Lämna gärna dina synpunkter.

Kontaktuppgifter för Motala kommun

Kommunhusets växel och reception

Offentliga handlingar och ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden finns tillgängliga vid receptionen i kommunhusets entré. Du är alltid välkommen att kontakta oss  via kommunens växel. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vissa av våra verksamheter har egen kundtjänst.

Tekniska förvaltningen

Klockan 07.00 – 16.00
Telefonnummer  0141-22 51 34
Jourtelefon 011-14 96 40
E-post kundservice@motala.se

Vatten och avfall

Klockan 08.00 – 16.00, lunch 12.00 – 13.30
Telefonnummer 0141-22 51 51

Bygglov

Måndag-torsdag 10.00-11.45 och 13.30-14.30 Fredag 10.00-11.45
Telefon  0141-22 51 92