Servicegaranti – Vattenkvalitet

Motala - Vadstena Vatten- och avfallsnämnd

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel där kravet på kvalitet är hög. Den kommunala vattenförsörjningen ska fungera alla timmar om dygnet i 365 dagar om året.

Vattenenheten arbetar för att garantera att dricksvattnet håller en hög kvalitet till dig som kund.

Vi garanterar

  • Vattnet vi levererar uppfyller livsmedelsverkets krav för dricksvatten.
  • Vatten finns att tillgå från närliggande (500 m) provisoriskt tappställe vid avbrott längre än 8 timmar.

Det här behöver vi:

Om du upptäcker eventuella fel eller avvikelser i vattenkvalitet och vattenleverans behöver vi få veta det så snart som möjligt.

Uppföljning av servicegarantin

Vatten- och avfallsnämndens servicegarantier följs upp och revideras årligen. Resultaten redovisas på kommunens webbplats, motala.se.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Vi lovar att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och i de fall vi inte gör det, rätta till eventuella fel. Om vi inte håller vad vi lovar vill vi veta det. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål till oss.

Mer om Motala kommuns vatten

Läs om dricksvatten, dagvatten och avlopp på våra webbsidor.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej