Servicegaranti – Serveringstillstånd

Socialnämnden

Socialnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Myndighetens handläggare utövar tillsyn på serveringsställena där bland annat ordning, nykterhet och åldersgräns vid servering kontrolleras.

En förutsättning för att kunna bevilja serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker tillstånd ska i enlighet med alkohollagen göra ett kunskapsprov.

Handläggningstiden är beroende av att din ansökan är komplett och innehåller alla de handlingar som krävs.

Vi garanterar

 • Du får en bekräftelse på att handläggaren tagit emot din ansökan.
 • Du får veta när din ansökan är komplett och när beslut kommer att fattas i ärendet.
 • Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är som längst upp till 6 veckor från komplett ansökan.
 • Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är högst 3 veckor från komplett ansökan.
 • Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till allmänhetens är högst 5 veckor från komplett ansökan.
 • För garanterad handläggningstid under sommaren krävs att komplett ansökan inkommit senast vid tidpunkt som anges på kommunens hemsida.
 • Du kan alltid hitta uppdaterad information om serveringstillstånd på motala.se

Det här behöver vi

 • En ansökan med kompletta handlingar i god tid.
 • Av dig genomfört och av oss godkänt kunskapsprov som visar att du har lagstadgade kunskaper om alkohollagen.
 • Restaurangrapport som lämnas in 1 gång/år av alla tillståndshavare som har stadigvarande serveringstillstånd.

Uppföljning av servicegarantin

Kommunen följer kontinuerligt upp hur väl servicegarantin uppfylls. Uppföljning görs internt varje år och via servicemätningen Insikt som utförs av Sveriges kommuner och landsting – SKL.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du inte tycker att vi uppfyller servicegarantin vill vi att du meddelar oss detta. Vi kan då tillsammans ta reda på varför garantin inte uppfyllt och vad vi kan göra åt det.

Du kan skicka in synpunkter eller frågor via vår webbplats eller via appen Fel och synpunkt. Du kan också ringa, skicka e-post till socialnämnden eller brev.

Mera om serveringstillstånd i Motala kommun

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja och servera alkohol. För stadigvarande servering eller tillfälligt arrangemang krävs ett serveringstillstånd. En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Avgiften är olika stor för olika typer av tillstånd.

Tillstånd krävs dock inte i vissa fall.

OBS! Söker du serveringstillstånd inför sommarsäsongen är handläggningstiden längre än 6 veckor.

För att din ansökan ska hinna behandlas i tid måste din ansökan vara inkommen och komplett senast på dag som kungörs på kommunens hemsida.

Via länken under Relaterad information till höger kan du hämta mer information och blanketter för ansökan.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej