Servicegaranti – Räddningstjänstens insatstid

Samhällsbyggnadsnämnden

En viktig faktor för att minska konsekvenserna av en olycka är hur snabbt räddningstjänsten, med rätt bemanning och rätt utrustning, kan vara på plats. Den tid det tar från att ett larm når en räddningsstation till dess räddningstjänsten påbörjar arbetet kallas insatstid. En stor del är körtid och den varierar givetvis mycket beroende på var olyckan sker. Med hjälp av statistik är det möjligt att bestämma var flest olyckor händer. Det gör att räddningstjänsten kan bestämma en ambitionsnivå för hur insatstiden kan minimeras på de vanligast förekommande olyckorna.

Vi garanterar

  • Att insatstiden aldrig skall överstiga 30 minuter
  • Att vid sex av tio olyckor skall insatstiden vara maximalt 10 minuter

Uppföljning av servicegarantin

Servicegarantin skall följas upp två gånger per år i samband med delårsbokslut och bokslut genom utdrag ur räddningstjänstens insatsrapportering.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Skulle räddningstjänsten inte uppnå servicegarantin ska en särskild utredning göras för att hitta eventuella systemfel eller om olyckorna en enskild mätperiod avviker kraftigt från det statistiska underlaget. Lämna dina synpunkter på servicegarantin genom att använda dig av vårt system för hantering av synpunkter.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej