Servicegaranti – Hushållsavfall

Motala - Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Motala kommun ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i Motala och Vadstena kommun. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Vi garanterar

  • Sorterat hushållsavfall hämtas på rätt dag – förutom under veckor med helgdag eller personalutbildning då vi kan komma annan dag samma vecka.
  • Om vi av någon anledning inte hämtat ditt hushållsavfall åtgärdar vi detta nästkommande arbetsdag.

Det här behöver vi:

  • inget löst avfall får ligga i soptunnan utan det måste ligga i soppåsar med dubbelknut.
  • farbar väg till hämtningsstället och tillgänglig soptunna klockan 06.00.
  • skottat och sandat vid soptunnan samt rengjord soptunna vid behov.
  • förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.
  • elektronik, farligt avfall och grovavfall lämnar du på en bemannad återvinningscentral.

Uppföljning av servicegarantin

Vatten- och avfallsnämndens servicegarantier följs upp och revideras årligen. Resultaten redovisas på kommunens webbplats.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Vi lovar att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och i de fall vi inte gör det, rätta till eventuella fel. Om vi inte håller vad vi lovar vill vi veta det. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål till oss.

Mer om hushållsavfall i Motala kommun

Varje invånare i Motala och Vadstena kommuner slänger i genomsnitt 500 kilo avfall på ett år. 250 kilo lämnas till återvinning och 250 kilo slängs i soptunnan. Avfallet du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar energi. Det du slänger i soptunnan blir fjärrvärme och el.

Matavfall, som fruktskal, kaffesump och matrester, ska läggas i gröna påsen, som slängs i soptunnan med de andra soppåsarna. De gröna påsarna sorteras ut med hjälp av en kamera och matresterna omvandlas sedan till biogas för fordon och biogödsel till jordbruket.

Alla som slänger hushållsavfall är skyldiga att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar. Det innebär att tidningar och förpackningar av metall, plast, glas och papper ska lämnas på en återvinningsstation. Elektronik lämnar du på en bemannad återvinningscentral och läkemedel lämnar du på ett apotek.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej