Servicegaranti – Förskola

Bildningsförvaltningen

Motala kommun – Bildningsförvaltningen erbjuder förskola vid ett flertal platser inom kommunen. Här i Motala ser vi förskolan som grunden till ett livslångt lärande. Därför försöker vi anpassa verksamheten efter varje barns unika förutsättningar och behov. Vi erbjuder t ex förskolor med olika profiler såsom språk, kreativitet, mångfald, sagornas värld eller natur. Oavsett vad som passar ditt barn bäst, så ska alternativen finnas här i Motala. Allt för att ge ditt barn en inspirerande start på sitt lärande!

Vi garanterar

  • Vi erbjuder förskoleplats eller familjedaghem inom 4 månader efter att Du har anmält önskemål om förskola
  • Du och ditt barn får en kontaktperson i förskolan
  • Du och ditt barn får en inskolningsperiod utifrån era behov
  • Du och ditt barn får utvecklingssamtal om ditt barns utveckling och lärande minst två gånger per år.

Det här behöver vi:

En korrekt ifylld ansökningsblankett.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer regelbundet upp servicegarantin. Resultatet av uppföljningen använder vi för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantierna inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi tar då snarast en personlig kontakt med dig för att ta reda på vad som hänt och rättar till det. Läs om hur du lämnar synpunkter på förskolan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej