Servicegaranti – Ekonomiskt bistånd

Socialnämnden

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är ekonomisk hjälp som du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL). I Motala finns politiska riktlinjer som styr vem som kan få bistånd och hur mycket.

Rätten till bistånd finns bara när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda. Du måste dessutom göra vad du kan för att försörja dig, exempelvis söka alla arbeten du kan få. Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är tänkt att täcka de mest basala behoven. Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd tar du kontakt med ekonomimottagningen, redogör för din situation och får en första bedömning av din situation.

Vi garanterar:

 • Du får information om dina rättigheter och skyldigheter.
 • Du når oss på angiven telefontid om vi inte informerat om annat.
 • Om du är i en akut ekonomisk situation erbjuds du besök och personlig kontakt med socialsekreterare samma dag.
 • Du får ett beslut inom 10 arbetsdagar räknat från dagen din ansökan är fullständig.
 • En individuell plan upprättas för att du på bästa och snabbaste sätt blir självförsörjande.
 • Vi tar hänsyn till barns behov vid bedömningar inför beslut .

Det här behöver vi:

 • Du gör vad du kan för att själv försörja dig och din familj och lösa tillfälliga ekonomiska problem.
 • Du som är arbetsför söker aktivt  alla de arbeten du kan tänkas få, deltar i praktik och kompetenshöjande verksamhet. Har du barn väntas du söka arbete inom Östergötland (pendlingsavstånd), annars i hela Sverige.
 • Du lämnar rätta och tillräckliga uppgifter i din ansökan och om din situation så att rätt planering ut i egen försörjning kan göras.
 • Du tar del av den information du får av oss och hör av dig om något är oklart.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer upp servicegarantin via enkäter till dig som sökande samt via synpunkter och klagomål som kommer till oss.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du inte tycker att vi uppfyller de garantier som ges vill vi att du kontaktar oss så vi gemensamt kan ta reda på vad som eventuellt gått fel. Dina synpunkter är viktiga för oss i vår utveckling av verksamheten.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej