Servicegaranti – Budget- och skuldrådgivning

Socialnämnden

Budget och skuldrådgivarna arbetar med rådgivning för att hjälpa kommuninvånarna att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. Rådgivarna ger stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi i form av budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Utgångspunkten är att bemöta varje kommunmedborgare med omtanke och respekt.

Informationen ska vara tydlig och anpassas till dig som är mottagare. Du som söker kontakt ska få service utan omotiverat dröjsmål.

Alla kontakter med oss är kostnadsfria och sker under sekretess. Använd gärna e-mail vid kontakt med oss. Då kan du nå oss oberoende av telefontider.

Vi garanterar

  • du får en första kontakt inom en vecka (från det att du kontaktat oss)
  • vi bokar ett första personligt möte inom sex veckor (från det att du begärt personlig rådgivning)

Om du har behov hjälper vi dig med att:

  • göra en budget
  • göra en skuldöversikt
  • informera om skuldsanering
  • vara ett stöd vid ansökan om skuldsanering

Det här behöver vi:

Ta med bland annat inkomstuppgift, hyra, elräkning, telefonräkningar, andra löpande fakturor med mera. Skuldinformation tas med i form av sista saldobesked, skuldbrev, utdrag från kronofogdemyndighet eller annan information.

Uppföljning av servicegarantin

Vi genomför enkätundersökningar för att mäta kvaliteten efter varje avslutat ärende. Sammanställning sker årligen och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du inte tycker att budget- och skuldrådgivningen uppfyller de garantier som ges vill vi att du kontaktar oss så vi gemensamt kan ta reda på vad som eventuellt gått fel. Det är viktigt med en god dialog.

Mer om budget- och skuldrådgivning i Motala kommun

Budget- och skuldrådgivarna arbetar på socialkontoret. Verksamheten styrs enligt 2 § Skuldsaneringslagen. Rådgivningen innebär att du kan få hjälp med att planera och strukturera din ekonomi. Det kan till exempel vara att upprätta en budget, hitta lösningar på dina betalningsproblem, ge råd och tips angående privatekonomiska frågeställningar eller vara behjälplig vid ansökan om skuldsanering hos Kronofogden.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej