Servicegaranti – Kultur

Bildningsnämnden

Motala kommun – Bildningsförvaltningen tillhandahåller möjligheter för kulturutövande och kulturupplevelser inom olika områden för alla åldrar. Här i Motala ser vi kultur som grunden för god livskvalitet och ett attraktivt samhälle. Därför försöker vi anpassa verksamheten efter olika gruppers unika förutsättningar och behov. Vi erbjuder ett brett kulturutbud för grundskola, äldreomsorg, allmänhet och besökare. Till exempel Skapande skola, Kulturgruppen i skolan (Kulgris), Konsertserie, Konstutställningar med mera. Vi har även musikskola, bibliotek och museiverksamhet.

Vi garanterar

  • Alla elever i grundskolan och förskola erbjuds ett professionellt kulturutbud genom ”Kulturgruppen i skolan” varje läsår under skoltid.
  • Årligen möjlighet att delta i ”Skapande skola”- projekt i klass 1 tom 9.
  • Unga erbjuds möjlighet att få stöd till arrangemang i form av bidraget ”Unga Arrangörer”.
    Årligen ett utbud av scenkonst av hög kvalitet och bredd, bl a genom Konsertserien.
  • Vi erbjuder möjligheten att söka kulturbidrag för föreningar, studieförbund med flera aktörer. Detta inbegriper även stipendier för olika konstformer.
  • Vi erbjuder ett öppet och tillgängligt bibliotek med god service i hela kommunen. (enligt Bibliotekslagen SFS1996:….)
  • Möjlighet att delta i musik- och dansundervisning i den kommunala musikskolan för barn och ungdom.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer regelbundet upp servicegarantin. Resultatet av uppföljningen använder vi för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantierna inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi tar då snarast en personlig kontakt med dig för att ta reda på vad som hänt och rättar till det. Du kan även framföra dina åsikter genom att använda Synpunkter och felanmälan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej