Medborgardialog om översiktsplan t o m 15 maj

Bild: Play Reklamproduktion AB. Beskrivande bild om Medborgardialog i Motala kommun.

Medborgardialog

Utveckling av medborgares delaktighet och engagemang är en viktig fråga för Motala kommun.

Du är en viktig del i styrningen av Motala kommun

Medborgardialog innebär en möjlighet för dig som invånare att tidigt i en utvecklingsprocess bidra med synpunkter, tankar och idéer i frågor som är av betydelse för väldigt många. Det kan gälla olika frågor som påverkar livet och framtiden i Motala. På så sätt bidrar medborgardialoger också till ett bättre underlag när en fråga bedöms som viktig inför vägval och politiskt beslut. Det gör att du som invånare blir en del av styrningen i Motala kommun. Du är viktig för oss.

För att vi ska lyckas på bästa sätt under en medborgardialog använder vi oss av olika metoder och verktyg.  Det kan till exempel vara genom något unikt framtaget webbverktyg, genom digitala frågeformulär, pappersformulär, dialogmöten eller genom sociala media med flera. Det ger oss bra möjligheter och underlag inför det fortsatta arbetet.

Ny översiktsplan 2019 pågår

Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram en ny översiktsplan till 2019. Under våren 2017 pågick en medborgardialog där resultatet och förslag till inriktningar, i en sammanställd rapport, ligger till grund för det fortsatta arbetet. Rapporten godkändes av Kommunstyrelsen den 19 december. Läs mer....

Stora torgets utveckling och framtid

En medborgardialog om Stora torgets utveckling och framtid genomfördes hösten 2016. Resultatet av det tillsammans med förstudien ska bli ett förslag på hur torget ska se ut och vad som ska finnas där i framtiden. Förslaget ska sedan ligga till grund för politiskt beslut om ombyggnad. Läs mer om den fortsatta processen och vad som händer just nu.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej