Det här kan du jobba med

Som anställd i Motala kommun får du jobba med det viktigaste som finns. Du får bidra till vår gemensamma välfärd och utvecklingen av vårt samhälle. Det finns också goda möjligheter att utvecklas på jobbet och trivas med härliga arbetskamrater. Här får du mer inblick i vilka yrken som finns representerade i vår verksamhet.

Administration, ekonomi, juridik

Blond kvinna vid arbetsbord med dator.

Gillar du att ha koll på siffror och brinner för att vi använder våra skattepengar så effektivt som möjligt, kanske ett jobb som ekonom passar dig. Administratörer finns på alla kommunens förvaltningar. Du kan jobba med specialiserad administration, som exempelvis nämndsekreterare, lönespecialist eller som en mer generell assistent. På den gemensamma ledningsförvaltningen finns det även flera specialiserade tjänster som servar hela organisationen, exempelvis inom upphandling, juridik och HR.

Bygg och anläggning

Två personer i orange varselkläder sitter på elfordon i strandmiljö.

På kommunens anläggningsenhet får du bidra till att bygga det nya Motala. Vi både bygger nya bostadsområden, vägar och VA-ledningar samt underhåller de befintliga. Vi anlägger och driftar även parker, lekplatser och andra gemensamma ytor. Arbetet är varierande beroende på vad som står på agendan för dagen.

Chefer och verksamhetsledare

Leende kvinna som tittar in i kameran, står i en korridor, två andra personer i bakgrunden.

Har du förmåga att lyfta blicken och se helheten, samtidigt som du inspirerar andra till utveckling? Är du drivande i att förändra och utveckla verksamhet? Då kanske du är en av våra nya ledare. Chefs- och ledaruppdrag finns i kommunens alla förvaltningar, och på olika nivåer. Vi jobbar aktivt inom olika stödfunktioner för att underlätta för chefer och ge förutsättningar att fokusera på kärnan i uppdraget – att leda verksamheten och få dina medarbetare att växa.

Data/IT

Kvinna som står i ett rum med datorer.

Kommunens IT-enhet driver och utvecklar hela organisationens telefoni- och IT-miljö. Det är en spännande utmaning att hålla igång ett nätverk med så många datorer, servrar och andra apparater för datakommunikation. Eftersom kommunens verksamhet är så bred körs cirka 200 olika program hos användarna, så i vår Servicedesk gäller det att vara serviceinriktad, och tycka om att lösa de mest skiftande problem.

Restaurang och storhushåll

Kvinna i kockkläder som står i ett kök.

Vår måltidsverksamhet lagar mat till skolor, förskolor och äldreboenden. I lasarettets restaurang Västgyllen serveras också dagens lunch och mat lagas till regionens patienter och kylda matlådor. Vi har hög andel ekologiska och närodlade råvaror och sätter måltidsupplevelsen i centrum. Är du exempelvis utbildad kock, och vill bidra till att våra gäster får näringsriktig och god mat, så är det här platsen för dig.

Omsorg, hälso- och sjukvård

Kvinna i blå undersköterskekläder, står i en korridor på ett äldreboende.

Omsorgen av äldre, sjuka och funktionsnedsatta är en av kommunens viktigaste uppgifter. Brinner du för att jobba med människor och verkligen göra skillnad i deras liv och vardag så ska du hålla utkik efter lediga tjänster på vår socialförvaltning. Du kan jobba exempelvis som undersköterska, sjuksköterska eller personlig assistent. Du kan också arbeta på vår bemanningsenhet där du får hoppa in vid ordinarie personals frånvaro.

Installation, drift, underhåll

Man i varselkläder som sitter i en bil full av teknisk utrustning.

Vi behöver kunniga personer som kan ansvara för drift och underhåll av våra fastigheter, ledningsnät och VA-verk. Tycker du om att arbeta praktiskt och får en kick när du får saker att fungera är det här jobben för dig. Leta efter lediga tjänster inom tekniska serviceförvaltningen, som exempelvis drifttekniker, fastighetstekniker eller automationstekniker.

Kultur, media och kommunikation

Kvinna i biblioteksmiljö.

Vill du vara med och vässa fram tydliga budskap? Då kan du ha en plats på kommunens kommunikationsenhet, som server hela organisationen med kommunikationsstöd. Biblioteket är inte längre bara ett ställe där man kan låna böcker, utan en levande mötesplats med stort fokus på digital delaktighet och evenemang. Har du engagemang för människors delaktighet i kultur och samhällsfrågor kan det vara din nästa arbetsplats. Eller så kan du söka till dig vår kulturenhet med ett uppdrag att tillgängliggöra kulturen för allmänheten genom våra museer och utställningar.

Naturbruk

Man i arbetskläder ute i Motalas stadspark.

Vi får mycket beröm för Motalas vackra blomsterplanteringar och parker, som inbjuder till vistelse i våra gröna rum. Landskapsingenjörer och -arkitekter planerar utformningen för att dessa ska vara både estetiskt tilltalande och lätta att sköta. Tycker du om att vara ute i alla väder och sköta om växtlighet kan ett jobb som parkarbetare passa dig. Framför allt på sommaren har vi ett stort behov av säsongsarbetare.

Naturvetenskapligt arbete

Fyra personer som är ute på vandring i skogen. Foto.

En av Motala kommuns profilfrågor är att värna om vår miljö för kommande generationer. Du som har en passion för detta kan hitta flera olika spännande utmaningar inom vår organisation. Om du brinner för att bevara biologisk mångfald och jobba för ett ökat friluftsliv kanske ett arbete som kommunekolog passar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer ser till så att verksamheter följer de lagar och riktlinjer som finns för att bevara vår natur och miljö men även så våra lokaler och restauranger håller en hög kvalitet.

Pedagogiskt arbete

Man i förskolemiljö, barn leker i bakgrunden.

Om du har en pedagogisk ådra och vill se barn, unga eller vuxna utvecklas i sitt lärande kan du anmäla intresse för jobb inom vår bildningsförvaltning. Vi arbetar för en utbildning i toppklass, från förskolan ända till vuxenutbildningen. Vi har skolor med olika profil, så som kultur, idrott eller utomhuspedagogik. Exempel på yrkeskategorier som vi efterfrågar är förskollärare, grundskole- eller gymnasielärare, fritidspedagog och speciallärare.

Sanering och renhållning

Kvinna med städvagn.

Ett samhälle klarar sig inte länge utan en yrkeskår som håller rent och tar hand om vårt skräp och avfall. Inom verksamheten Vatten och avfall har vi renhållningsarbetare som sköter sophämtningen med hjälp av våra fossilfria sopbilar, och återvinningsarbetare, som guidar till rätt återvinning av material på våra återvinningscentraler. Städverksamheten sköter lokalvården i alla kommunens verksamheter, ett fritt jobb med många interna kontakter.

Socialt arbete

En kvinna står i ett rum med två personer i bakgrunden.

Vill du vara med och göra livet bättre för människor som lever i social utsatthet, för äldre och unga i behov av extra stöd och omsorg? På vår socialförvaltning finns plats för dig som verkligen vill göra en skillnad i våra kommuninvånares vardag. Du kan vara exempelvis socionom, kurator, socialsekreterare eller biståndshandläggare.

Säkerhetsarbete

En man som står i en hall med brandbilar.

Håller du huvudet kallt när det hettar till? Vi har flera funktioner som fokuserar på säkerhet i kommunen, både på kommunledningsförvaltningen och inom räddningstjänsten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten har både heltids- och deltidsbrandmän, som rycker ut när det är skarpt läge. Det huvudsakliga arbetet är förebyggande, bland annat med information på skolor.

Tekniskt arbete

Man i varselkläder utomhus i trafikmiljö.

Det är stor variation på de tjänster som kommunen kan erbjuda inom det tekniska området. Vi behöver planarkitekter samt mark- och exploateringsingenjörer som kan jobba med samhällsplanering. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har vi även användning för dig som är lantmätare, bygglovshandläggare eller brinner för att utveckla kartor med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Det finns även andra ingenjörsyrken representerade i kommunen, exempelvis trafikingenjör eller laboratorieingenjör.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej