Vilken rådighet har kommunen över den aktuella marken i Varamon när den sålts till Lalandia?

Det regleras i köpeavtalet. Motala kommun kan villkora köpet i 24 månader. Startar inte etableringen inom två år från att köpeavtalet ingås, går det tillbaka

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej