Vilka naturreservat förvaltar Motala kommun?

Motala kommun förvaltar de två tätortsnära naturreservaten Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej