Vem kan vara serveringsansvarig?

Serveringsansvarig ska vara anställd av tillståndshavaren, ha fyllt 20 år och ska med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej