Vad är ett egenkontrollprogram för tobak?

Säljer du tobak ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

  • reglerna kring tobak följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till alkohol- och tobaksenheten.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollsprogram – försäljning av tobaksvaror.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej