Vad är ett egenkontrollprogram för receptfria läkemedel?

Säljer du receptfria läkemedel ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

  • reglerna kring receptfria läkemedel följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till oss alkoholhandläggare.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall:

Egenkontrollprogram – försäljning av receptfria läkemedel (PDF, 46 kB)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej