Vad händer i övrigt med hela Varamonområdet?

Parallellt med att etablering av ett Lalandia pågår, så ska kommunen i samverkan med flera olika verksamheter ta fram ett utvecklingsprogram för Varamonområdet. Programmet ska beskriva hur kommunen vill utveckla vår besöksanläggning. Det kan till exempel handla om åtgärder som nya toalettbyggnader, duschar, cykelparkeringar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning med mera.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej