Vad ger det här Motala?

Totalt beräknas det bli 340 årsverken i Motala inom näringar med stor andel ung arbetskraft, exempelvis logi, restaurang och nöjesverksamhet men även handeln. 320 000 nya besökare och ökad turistomsättning på 415 miljoner kronor där 130 miljoner spiller över på vårt lokala näringsliv samt ger kommunen ökade skatteintäkter. Allt står beskrivet enligt den HUI-rapport (Handelns Utredningsinstitut) som kommunen lät sig ta fram som underlag.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej