Vad är tillsynsavgift för serveringstillstånd och vad kostar det?

Hur mycket du ska betala avgörs av hur stor omsättning av alkoholhaltiga drycker du haft föregående år. Alkoholhandläggarna fakturerar utifrån den restaurangrapport du som tillståndshavare lämnar in varje år.

Årsomsättning alkoholhaltiga drycker – avgift

  • 0 – 24 999 kr: 1 000 kr
  • 25 – 125 000 kr: 2 000 kr
  • 125 001 – 250 000 kr: 4 000 kr
  • 250 001 – 500 000 kr: 6 000 kr
  • 500 001 – 1 000 000 kr: 8 000 kr
  • 1 000 001 – 2 000 000 kr: 10 000 kr
  • 2 000 001 – 4 000 000 kr: 12 000 kr
  • 4 000 001 kr – : 14 000 kr