Vad är ett egenkontrollprogram för folköl?

Säljer du folköl ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

  • reglerna kring folköl följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till oss alkoholhandläggare.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollprogram – försäljning av folköl (PDF, 74 kB)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej