Om Lalandia inte blir av, vad händer då?

Framtagna detaljplaner är underlag för en etablering av besöksnäring i Varamonområdet och skulle därför i praktiken även kunna användas för andra aktörer.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej