Kostar det något att sälja receptfria läkemedel?

Vi på alkohol- och tobaksenheten gör varje år tillsyn hos dig som säljer vissa receptfria läkemedel. För det tar vi ut en årlig avgift. Säljer du även folköl och/eller tobak gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

  • Försäljning av receptfria läkemedel: 1 000 kr per år och försäljningsställe
  • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl: 1 500 kr per år och försäljningsställe
  • Försäljning av receptfria läkemedel och tobak: 1 500 kr per år och försäljningsställe
  • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl och tobak: 2 000 kr per år och försäljningsställe
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej