Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste ställda frågorna och dess svar. Finns inte din fråga med i listan nedanför hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

Skola och förskola

Om du behöver dina äldre betygsdokument fyller du i en e-tjänst. Du hittar ”Beställa betyg” under Utbildnings och barnomsorg.

Går du i skolan nu och behöver dina betygsdokument ska du kontakta din skola.

Ja, har du arbete och blir sjukskriven så får barnet vara på fritidshem och förskola. Du kan däremot inte utöka den ordinarie tiden.

Du gör sjukanmälan till skolan via det digitala elevsystemet. Du måste alltid anmäla via elevsystemet för att eleven inte ska få ogiltig frånvaro.

Observera att skolorna har olika rutiner för sjukanmälan, så fråga ansvariga på den skola där ditt barn går om du även måste meddela skolan på annat sätt.

Det är inte möjligt att säga upp plats under till exempel sommarlovet. Om en plats sägs upp och återplacering sker inom tre månader räknas placeringen som om den pågått hela perioden. Avgift måste betalas retroaktivt för dessa månader.

Det här gäller inte uppsägning som görs på grund av arbetslöshet. För arbetslösa avslutas debiteringen vid nästa månadsskifte. Glöm inte att skicka in blankett för uppsägning av skolbarnomsorg.

Sportlovet infaller alltid vecka 8 i Motala kommun.

I Motala kommun finns det en friskola: Karin Boye, fristående F-9-skola i centrala Motala.

Uppleva och göra