Hur står ni som kommun rustade för att klara av att genomföra detta och samtidigt sköta ert grunduppdrag?

Vi kommer att rigga en fullständig projektorganisation. Det gör vi för att klara av planprocessen, kommunikation, strategi och utveckling men också för att ta hand om de synergieffekter som detta kan ge Motala. Vi kommer att förstärka där det behövs även för att klara av våra andra uppdrag som kommun.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej