Hur länge håller lekutrustningen i en lekpark?

Det är olika beroende på hur hårt lekutrustningen slits men 15 år är en beräknad livslängd på en lekplats. Varje år får 1-2 lekplatser i kommunen en totalrenovering eller upprustning.