Hur kommer anläggningarna att påverka Vättern?

Planläggning är ett av de verktyg vi har för att minimera negativ påverkan på miljön vid exploatering. När det gäller Vättern som dricksvattentäkt och habitat för växter och djur bedöms att ett genomförande av planen inte medför negativ påverkan. Inga utsläpp kommer att ske till Vättern från anläggningarna. Även regnvatten (så kallat dagvatten) kommer att hanteras inom planområdena.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej